FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

? Pre koho sú tréningy vhodné ?

Pre každého bez obmedzenia od 15 rokov.

? Potrebujem špeciálne vybavenie ?

Nie. Stačí vám športové oblečenie. Na tréningu nepoužívame chrániče lebo nie sú potrebné.

? Trénujú aj ženy ?

Samozrejme, tréningy sú vhodné aj pre ženy.

? Budem zvládať tréning/nebude to pre mňa málo ?

Ku každému sa pristupuje osobitne podľa jeho možností a schopností, preto sa netreba obávať či bude tréning moc náročný, alebo opačný prípad, moc jednoduchý.

? Je Systema vhodná sebaobrana ?

Situácie, ktoré trénujeme, sú ako vystrihnuté z ulice. Niektoré tréningy/semináre sa odohrávajú priamo na mieste (napr. vlak, les, bar). Používame aj improvizované zbrane s ktorými sa môže človek najčastejšie strenúť.

? Existuje v našom klube páskovanie ?

V systeme je páskovanie veľmi zriedkavé a v našom klube ho nenájdete vôbec, tak ako aj súťaže.

? Čo tam vlastne cvičíte ?

Systema je zameraná na silu voľného pohybu a z toho dôvodu sa učíme správne pohybovať v stoji, na zemi, so zobraňou aj bez nej. Poznávať biomechaniku tela, využívanie jeho silných a slabých stránok. Proti jednému aj proti viacerým útočníkom. Každý si zdokonaľuje schopnosti pre boj esenciálne.

? Cvičí sa pomaly alebo rýchlo ?

Zdravie máme iba jedno a treba si ho vážiť. Preto je nutné cvičiť rýchlosťou primeranou svojim schopnostiam a schopnostiam svojho partnera. Pomalé pohyby sú oveľa náročnejšie, ale prinášajú obrovský benefit ak sa vykonávajú správne. Ak sú pohyby zvládnuté, je už iba na vás akú si zvolíte rýchlosť alebo intenzitu cvičenia.